410 291
Admin. 14:14:00 02-07-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 2126.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đăk Nông: Tịnh xá Ngọc Đạt cúng dường trường hạ 2018

Đăk Nông: Tịnh xá Ngọc Đạt cúng dường trường hạ 2018Hôm nay, ngày 2/7/2018, đạo tràng Phật tử tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa) được sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Giác Nhường – trụ trì tịnh xá, Phật tử đã câu hội về tịnh nghiệp đạo tràng An cư Kiết hạ.
Trước khi đoàn đến cúng dường các Trường hạ, ĐĐ. Giác Nhường đã hướng dẫn quý Phật tử đảnh lễ Tam bảo tại tịnh xá, sau đó đến chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil) do TT.Thích Quảng Tuấn – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ; chùa Pháp Hoa (Gia Nghĩa) do ĐĐ.Thích Quảng Hiền – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ; chùa Phước Quang (Đăk Song) do Sư cô TN. Nhuận Hiền trụ trì - nơi chư Tôn đức chuyên tâm trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học trong ba tháng. Quý Phật tử phát tâm kẻ ít người nhiều, thành tâm sắm sanh chút ít phẩm vật và tịnh tài trước dâng lên cúng dường chư Phật, chư Tổ, sau cúng dường chư Tôn hiện tiền, phẩm vật tuy ít, nhưng là tấm lòng thành kính của chúng con xin dâng cúng đến Ngài trong thời gian ba tháng An cư.
Tịnh tài, phẩm vật dâng cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư là sự phát tâm của quý Phật tử xa gần cùng hùn phước vời đạo tràng tịnh xá Ngọc Đạt cúng dường đến các trường hạ trong mùa an cư.

Tin: Ngọc Đạt Online
Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn