710 390
11:00:34 03-04-2019 (GMT+7)
Cuộc đời tu hành của Sùng Tín bao năm dài cũng chỉ giống một ngày, bửa củi, nhóm lửa, gánh nước và nấu cơm. Cứ như vậy lặng lẽ làm ... Xem tiếp...
09:16:13 19-11-2018 (GMT+7)
Xưa kia, khi đức Phật ở nước Câu-đàm-di, từng xảy ra một sự kiện, lúc đó các thầy vì một việc nhỏ, bị các vị trì luật phán định ... Xem tiếp...
05:59:24 23-03-2018 (GMT+7)
Suốt hơn 45 năm thuyết pháp độ sinh, Thế Tôn đã để lại kho tàng Pháp bảo vô cùng đồ sộ, bao hàm nhiều phương diện đạo đức, xã hội ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn