810 621
05:13:11 23-03-2018 (GMT+7)
Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Tổ sư sinh trưởng tại làng ... Xem tiếp...
05:11:06 23-03-2018 (GMT+7)
Nhìn chung, 35 năm qua, sinh hoạt nội bộ Giáo đoàn V ổn định, phát triển hài hòa cùng các Giáo đoàn Tăng Ni trong Hệ phái. Chư Tôn đức Giáo ... Xem tiếp...
05:09:37 23-03-2018 (GMT+7)
Năm 1981 GHPGVN được thành lập, song song với việc duy trì và phát huy những truyền thống tu học mang tính đặc trưng của Hệ phái, chư Tôn đức ... Xem tiếp...
05:03:52 23-03-2018 (GMT+7)
Lời nguyện tha thiết của Ni trưởng như vẫn còn văng vẳng đâu đây, sâu lắng tận đáy tâm hồn như thúc giục, nhắc nhở chúng ta về một ... Xem tiếp...
05:01:40 23-03-2018 (GMT+7)
Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Huỳnh Liên, Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, trực tiếp lãnh đạo hướng dẫn Ni chúng tu ... Xem tiếp...
04:58:55 23-03-2018 (GMT+7)
Nhằm phổ biến thông tin đến đại chúng, nhất là các vị thường làm MC trong các buổi lễ, nên danh sách chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái vừa ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn