410 816
21:45:26 22-11-2018 (GMT+7)
Tu Phước là gieo nhiều hạt giống phước đức (punya), như bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, như giúp người và làm những điều lành khác ... Xem tiếp...
09:46:24 20-11-2018 (GMT+7)
Với người muốn mình lợi..., Xem tiếp...
05:57:33 23-03-2018 (GMT+7)
Bài viết này chỉ dựa trên cơ sở Kinh tạng Nikàya để làm sáng tỏ lễ cúng thí thực cô hồn, bố thí cho ngạ quỷ vốn có nguồn gốc trong ... Xem tiếp...
06:19:45 02-03-2018 (GMT+7)
Khi nói rằng người thi ân và tri ân là hiếm, không có nghĩa là đức Phật đơn giản chỉ phát biểu một sự thật phũ phàng về con người. Hơn ... Xem tiếp...
06:17:12 02-03-2018 (GMT+7)
Sống tỉnh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang ‘sống’. Không để tâm ... Xem tiếp...
06:15:16 02-03-2018 (GMT+7)
Nếu một người hoàn toàn không nối kết với xã hội và những xu hướng hiện tại, những người xung quanh người ấy sẽ bắt đầu lo lắng. ... Xem tiếp...
07:00:04 01-01-1970 (GMT+7)
Nội dung kinh Hiền Nhân được Đức Phật thuyết giảng trong một bối cảnh khá đặc biệt. Kinh chép lại rằng, sau khi cư sĩ Cấp Cô Độc ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn