310 274
12:59:06 23-11-2018 (GMT+7)
Nơi chư ni giáo đoàn 3 tu tập Xem tiếp...
21:54:16 06-04-2018 (GMT+7)
Kính bạch chư Tôn thiền đức, Sau đây là danh sách chư Tôn đức trong 6 Giáo đoàn tham gia các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn