810 828
Minh Thiện. 15:14:10 15-03-2019 (GMT+7) -- Lượt xem: 3722.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn)

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn)Kính bạch Chư Tôn Đức! Thưa cùng quý Phật tử gần xa!
Tịnh xá Ngọc Đạt (TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông) được thành lập gần hai năm nay. Cũng ngần ấy thời gian, Tịnh xá rất cần thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn), để khuya chiều gióng lên tiếng chuông pháp vang vọng nơi chốn rừng núi đại ngàn, hầu mong chốn thiền môn dẫn khách trần quay về tỉnh thức.
Hôm nay, Tịnh xá xin phép thông báo đến quý vị, rất mong quý vị phát tâm kết duyên cùng pháp sự này để sớm thành tựu tâm nguyện. 
Trụ trì: Tỳ kheo Giác Nhường kính thông báo.
---///---
KHAI CHUÔNG:
Nguyện tiếng chuông này thấu cõi pháp,
Thiết vi u ám đều nghe khắp.
Nghe rồi thanh tịnh chứng Viên Thông,
Tất cả chúng sanh thành Chánh Giác. 
NGHE CHUÔNG: 
Nghe chuông nhẹ bớt não phiền,
Giác tâm, huệ trí, giọng thiền ngân nga.
Kìa nơi địa ngục tránh xa,
Kìa nơi hầm lửa thoát ra tu hành.
Tâm nguyền như Phật viên thành,
Độ về bến giác chúng sanh mê lầm.
--o0o--
P/s: Tịnh xá dự định thỉnh Đại Hồng chung(chuông lớn) 600kg tại Huế. Dự tính sau khi hoàn thành và đưa về tịnh xá là 300trieu.
Quý vị phát tâm ủng hộ vào tài khoản ghi: "cúng dường đúc chuông".
Nam mô Phật.
Stk: Nguyen Dang Phuong. STK 5300205396649 ngan hang Agribank, Chi nhanh tinh Dak Nong.
Hoặc:
Sacombank, so TK 050082471895 Nguyen Dang Phuong, chi nhanh tinh Đăk Nông
Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn